Update organisatie, 1 november 2021 
 

Ondanks de acties van Geen Podium, vond alsnog het event plaats in de Balie waartegen wij de afgelopen twee weken actie hebben gevoerd. Ondanks dat het evenement werd onthaald als kritisch en interessant  blijven wij bij ons standpunt. Door het evenement door te laten gaan heeft de Balie verkrachtingscultuur gefaciliteerd.

 

Verkrachtingscultuur is niet enkel het seksueel geweld, maar omvat de ideologiën en normen waarin sexueel geweld kan gebeuren en daders, al dan niet jarenlang, ermee weg kunnen komen.

 

Een van meer meermaals verkrachting beschuldigde verdachte onthalen op een paard met bloemen, terwijl hij wordt toegejuicht met de woorden ‘Hail the King’ is verkrachtingscultuur. KIRAC, die deze actie heeft opgezet, een podium geven is het faciliteren van verkrachtingscultuur.

 

Het tegenspreken van KIRAC op het podium neutraliseert verkrachtingscultuur niet omdat verkrachtingscultuur alsnog alomvertegenwoordigd en aanwezig is in onze samenleving. Zo simpel is het niet: het geven van een podium is het probleem. Alsmede de stelling dat de helft van de redactie uit vrouwen bestaat of het geven van podium “aan tientallen, vaak zwaar bedreigde, vrouwelijke activisten en Yezidi vrouwen in het bijzonder”. Dit neemt niet de aansprakelijkheid weg van een instituut zoals de Balie, daarentegen.

 

Maar blijkbaar is het aanspreken van een zwaar gesubsidieerd podium op het faciliteren van verkrachtingscultuur erger dan verkrachtingscultuur in stand houden.Yoeri Albrecht noemde onze acties in de media gebaseerd op leugens en laster en ook tijdens het event werd er regelmatig ondermijnend over ons gesproken. Zonder een hand in eigen boezem te steken of het event te annuleren om bijvoorbeeld wel een gesprek te voeren over sexueel geweld, welke ideologiën en normen dit in stand houden en hoe we uit een verkrachtingscultuur kunnen breken.

Momenteel werken we aan een vervolgcampagne. Voor nu roepen we dan ook organisaties en toekomstige sprekers op zich aan te sluiten bij #BoycotDeBalie zolang er geen structurele veranderingen plaatsvinden bij de Balie. Laat je werk, trauma, ideeën niet gebruiken als drogreden om op een ander moment gevaarlijke groepen en organisaties wel een podium te kunnen geven.

Op te hoogte blijven van onze vervolgcampagne? Laat hieronder je naam en e-mailadres achter. Is er ander event waar je je zorgen om maakt en van vindt dat Geen Podium actie tegen moet voeren: licht ons in door een e-mail te sturen naar info@wondacollective.com me als onderwerp Geen Podium. 

Geen podium voor de verheerlijking van seksueel geweld. 

TW: SEXUEEL GEWELD, RACISME

Annuleer het event op 27 oktober 2021 in de Balie. 

Wij staan op en maken een einde aan de verheerlijking van seksueel geweld. We zijn het zat dat onze veiligheid wordt gezien als een discussiepunt doordat er podium wordt geboden aan abusers en degenen die verkrachtingscultuur** in stand houden. 

 

Wij staan voor de slachtoffers van seksueel geweld, die als individuen niet het privilege hebben om dit soort acties te legitimeren en daarom organiseren wij ons. We zullen actie voeren en blijven voeren wanneer nodig want wij zien een structureel probleem: namelijk een samenleving die weinig veiligheid biedt voor slachtoffers van seksueel geweld. 60% van de aanklachten tegen seksueel geweld worden geseponeerd. Veel slachtoffers worden niet eens serieus genomen als zij een aanklacht indienen. Jaarlijks komen er volgens het CBS 100.000 slachtoffers bij, waarbij vrouwen oververtegenwoordigd zijn (90%).***

 

En wij zijn het zat. 

Op 27 oktober is er in de Balie een gesprek met de organisatie KIRAC die verkrachtingscultuur in stand houdt. KIRAC heeft op 8 oktober tijdens de première van hun nieuwe film ‘Honeypot’, die 27 oktober ook in de Balie zal worden vertoond, Julian A. (letterlijk) met paard en bloemen onthaald en hebben hem zogenaamd 'geuncanceld'. Deze persoon is vorig jaar bij kunstinstellingen podium ontnomen, nadat er onderzoek is gepubliceerd van de NRC, waarin wordt beweerd dat hij meerdere vrouwen seksueel heeft misbruikt. Dit onderzoek is gebaseerd op gesprekken en getuigenverklaringen van tachtig betrokkenen. Momenteel loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar Julian A.

 

Dit is niet de eerste keer dat De Balie een onveilig programma organiseert waarmee ze geweld normaliseren en hiervoor ruimte gedijen in onze samenleving. Zo ook in 2017, toen in een debat letterlijk werd besproken hoe het percentage moslims in onze samenleving geminimaliseerd kan worden tot 1-2% door deportatie. 

Dit is ook niet de eerste keer dat KIRAC (Keeping it Real Art Critics) provoceert om te provoceren en hiermee invloed heeft op de veiligheid van anderen. Zo was eerder in 2018 hun event geannuleerd vanwege racisme, misogynie en homofobie. 

 

 Wij verzoeken de Balie om de acties van KIRAC niet te negeren. Wij verzoeken de Balie om stil te staan bij de slachtoffers van seksueel geweld en hoe zij zouden ervaren dat iemand waar aantijgingen tegen lopen is onthaald en ‘geuncanceld’. Wij verzoeken de Balie om geen podium te bieden aan seksueel geweld en verkrachtingscultuur. 

 

Geef verkrachtingscultuur geen podium. Onze veiligheid staat niet ter discussie! 

Spreek je uit door deze brief te ondertekenen. We zullen de brief met alle namen van de ondergetekenden (zonder contactgegevens) aanbieden aan de Balie.

1810 mensen ondertekenden deze brief * 

*Dit getal wordt handmatig gewijzigd om te voorkomen dat er dubbele ondertekeningen plaatsvinden.

**Verkrachtingscultuur staat voor een samenleving waarin verkrachting en andere vormen van seksueel geweld als gebruikelijk en alomtegenwoordig worden gezien. Deze vorm van patriarchaal geweld wordt in een verkrachtingscultuur niet als een probleem ervaren. Bijvoorbeeld door het verheerlijken van daders en bieden van een platform aan daders die ondanks hun grensoverschrijdend gedrag alsnog een carrière weten voort te zetten. Dit leidt tot het normaliseren van intimidatie, bedreigingen van seksueel geweld en feitelijk seksueel geweld en heeft direct invloed op de veiligheid van vrouwen, gemeenschappen van kleur en specifiek vrouwen van kleur. 

 

***Deze cijfers geven een vertekend beeld omdat er geen aandacht is voor mensen met een queer identiteit terwijl zij extra kwetsbaarheid zijn voor seksueel misbruik.  

Wonda_V2_edited.png
IMG_8375.JPG

Dit initiatief wordt ondersteund door